Awarie Budowlane 2009
Budownictwo ogólne

1.

Ajdukiewicz Andrzej, Hulimka Jacek, Brol Janusz, Węglorz Marek
  Awaria sufitu podwieszonego – o krok od tragedii    

 

Suspended ceiling collapse – one step from tragedy
   
       

2.

Dunaj Piotr
  Katastrofa budowlana w klubie sportowo rekreacyjnym w Białymstoku    

 

Construction catastrophein a sports club in Białystok
   
       

3.

Dunaj Piotr
  Katastrofa budowlana w budynku sądu administracyjnego w Białymstoku    

 

The construction catastrophe in the administrative court building in Białystok
   
       

4.

Janowski Zbigniew
  Problemy konstrukcyjne związane z odbudową Biblioteki Tynieckiej – „Wielkiej Ruiny” w Opactwie Tynieckim    

 

Structural problems of rebuilding the Tyniec Library – “Great Ruin” in Tyniec Abbey
   
       

5.

Kania Tomasz
  Pękanie ścian nienośnych w domach pasywnych w Czechach    

 

Cracking of non – loadbearing walls in passive houses in Czech Republic
   
       

6.

Kania Tomasz
  Zbrojenie progowe – nowa metoda zapobiegania pękaniu ścian działowych w strefie otworu drzwiowego    

 

Bottom door hole reinforcement – the new method against the partition wall cracking in the door opening zone
   
       

7.

Kowalewski Jerzy
  Przyczyny awarii warstwy elewacyjnej ściany trójwarstwowej    

 

The reasons for collapse of the cavity wall of the facade layer
   
       

8.

Malczyk Andrzej, Brol Janusz
  Awaria drewnianej szkieletowej konstrukcji ścian basenu kąpielowego    

 

Failure of skeleton timber structure of swimming pool walls
   
       

9.

Niedostatkiewicz Maciej
  Usterki i uszkodzenia budynku mieszkalnego jako następstwo błędów projektowych noworealizowanego obiektu budowlanego    

 

Flaws and damages of housing building as a result of design mistakes of the novel realisation of the building structure
   
       

10.

Podhorecki Adam, Sobczak-Piąstka Justyna, Dobiszewska Magdalena,     Izdebski Maciej
  Diagnostyka zabytkowej synagogi w Bydgoszczy    

 

Technical evaluation of the historic building of the synagogue in Bydgoszcz
   
       

11.

Szulborski Kazimierz, Michalak Hanna, Majewska Anna
  Katastrofa ciężkiej ściany osłonowej w nowobudowanym centrum handlowym    

 

The heavy shell wall catastrophe in new-constructed shopping center
   
       

12.

Tatara Tadeusz
  Analiza przyczyn powstania uszkodzeń murowego budynku i koncepcja jego wzmocnienia    

 

Analysis of failures’ origin in masonry building and conception of its strenghtening
   
       

13.

Urban Tadeusz
  Stan awaryjny budynku hotelowo-handlowego    

 

Emergency state of hotel and trade buildnig
   
       

14.

Elżbieta Urbańska-Galewska, Krzysztof Żółtowski, Jerzy Ziółko, Dariusz Kowalski, Aleksander Perliński, Tomasz Białek, Krzysztof Dobiszewski, Mikołaj Miśkiewicz, Michał Nowicki
  Analiza stanu technicznego hali olivia po 40 latach użytkowania    

 

Technical condition of the „Olivia” sport hall after 40 years of operational use
   
       

15.

Wesołowski Marek
  Zagrożenia starych budynków w sąsiedztwie nowej zabudowy    

 

The threat of old buildings security in neighbourhood of new buildings
   
       

16.

Wróblewski Bogdan
  Analiza zachowania się dachów o konstrukcji drewnianej w pożarze    

 

Analysis of behaviour of timber roofs in fire
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje