Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Problemy konstrukcyjne związane z odbudową Biblioteki Tynieckiej – „Wielkiej Ruiny” w Opactwie Tynieckim
Structural problems of rebuilding the Tyniec Library – “Great Ruin” in Tyniec Abbey
Prof. PK dr hab.inż. Zbigniew Janowski 

Politechnika Krakowska

Streszczenie
W pracy przedstawiono historię rozwoju Opactwa Benedyktynów w Tyńcu oraz opis odbudowy Biblioteki Tynieckiej. Po całkowitym zniszczeniu obiektu w czasie konfederacji barskiej oraz w czasie II wojny światowej, w roku 1994 przystąpiono do odbudowy skrzydła południowo-zachodniego „Wielkiej Ruiny”. Odbudowa została ukończona po 16 latach prac w roku 2008 i obiekt przekazano do użytku. Opisano problemy konstrukcyjne i uwarunkowania jakie były związane z tak niecodziennym projektem i realizacją.
Abstract
The paper presents briefly the history of the Benedictins Abbey in Tyniec together with description of reconstruction of the Tyniec Library. The object was totally destructed during Bar confederation in eighteenth century as well as during the II World War. The reconstruction of the south-western wing of the “Great Ruin” started in 1994. Only in 2008 these works were completed and the object was transferred to the owners. The paper outlines the structural problems and challenges in this extraordinary project.

[ pełny tekst ][ Budownictwo ogólne ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje