Awarie Budowlane 2009
Spis referatów

REFERATY PROBLEMOWE

  1. Referaty problemowe prezentowane w poszczególnych sesjach tematycznych

REFERATY

  1. Mosty, drogi i koleje
  2. Materiałowe aspekty awarii, uszkodzeń i napraw
  3. Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji
  4. Budownictwo ogólne
  5. Konstrukcje żelbetowe
  6. Konstrukcje stalowe

REFERATY SPOSOROWANE

  1. BBR Polska Sp. z o.o.
  2. MEGACHEMIE Sp. z o. o.

 

 

[ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje