Awarie Budowlane 2009
Konstrukcje żelbetowe

1.

Ajdukiewicz Andrzej, Kliszczewicz Alina, Węglorz Marek
  Strunobetonowe płyty kanałowe – błędy projektowe i wykonawcze    

 

Pre-tensioned hollow-core slabs – design and construction faults
   
       

2.

Dyduch Krzysztof , Płachecki Marian
  Odbudowa zniszczonego wybuchem biogazu stożkowego przekrycia żelbetowej komory fermentacyjnej ZKF    

 

Conic cover ZKF reinforced concrete digestion chamber reconstruction destroyed by biogas explosion
   
       

3.

Godycki-Ćwirko Tadeusz, Nagrodzka-Godycka Krystyna, Wojdak Ryszard
  Stan awaryjny i sposób wzmocnienia betonowego stropu auli SPZOZ-u w Sztumie    

 

Failure state and strenghtening of reinforced slab-beam floor of building in Sztum
   
       

4.

Hnidec Bohdan, Kwasza Wiktor, Salijczuk Lubow
  Analiza przyczyn stanu awaryjnego i zniszczenia żelbetowego zbiornika wieżowego    

 

Analysis of reasons of the emergency state and destruction of reinforced﷓concrete water-tower
   
       

5.

Kledyński Zbigniew, Ostromęcki Rafał
  Uwarunkowania projektowe i technologiczne stanu zarysowania żelbetowego zbiornika wydzielonej komory fermentacyjnej    

 

Design and technological conditions of reinforced concrete separated fermentation tank cracking
   
       

6.

Podolski Bogdan, Podolski Michał, Bartosik Tomas
  Awaria oraz sposób wzmocnienia żelbetowego, wielokomorowego zbiornika oczyszczalni ścieków    

 

Damage and the method of strengthening of reinforced concrete multichamber wastewater reservoir
   
       

7.

Podolski Bogdan, Podolski Michał, Bartosik Tomasz
  Przeciążenie zaprojektowanej z nadmiernym uproszczeniem niecki basenowej i sposób jej wzmocnienia    

 

Overloading of swimming pool designed with oversimplification and the method of strengthening
   
       

8.

Polak Maria Anna
  Preventing punching shear failures of reinforced concrete slabs; results of static and pseudo-seismic tests on shear bolt retrofitted slabs    

 

Zapobieganie przebiciu płyt żelbetowych za pomocą skręcania śrubami
   
       

9.

Słowek Grzegorz, Pikos Michał
  Naprawa stanu awaryjnego słupów żelbetowych spowodowanego błędami wykonawczymi    

 

Repair of rc columns in a failure state resulting from work quality errors
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje