Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Odbudowa zniszczonego wybuchem biogazu stożkowego przekrycia żelbetowej komory fermentacyjnej ZKF
Conic cover ZKF reinforced concrete digestion chamber reconstruction destroyed by biogas explosion
Prof. dr hab. inż. Krzysztof  Dyduch, kdyduch@imikb.wil.pk.edu.pl
Dr inż. Marian Płachecki, mplachec@imikb.wil.pk.edu.pl
Dr inż. Rafał Sieńko, rsienko@imikb.wil.pk.edu.pl


Streszczenie
Przedmiotem referatu jest analiza sposobu rekonstrukcji stożkowego przekrycia zamkniętej komory fermentacyjnej ZKF uszkodzonej w wyniku wybuchu biogazu w oczyszczalni ścieków o objętości użytkowej około 10 000m3. W referacie przedstawiono przyczyny uszkodzeń konstrukcji, wyniki analizy obliczeniowej zbiornika oraz sposób jego odbudowy.
Abstract
The subject of the study is an analysis with regard to reconstruction of the conical cover of ZKF closed digestion chamber in sewage treatment plant of operating capacity of around 10 000 m3. The study presents reasons of damage, structural analysis of a tank and recommended reconstruction.

[ pełny tekst ][Konstrukcje żelbetowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje