Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Przeciążenie zaprojektowanej z nadmiernym uproszczeniem niecki basenowej i sposób jej wzmocnienia
Overloading of swimming pool designed with oversimplification and the method of strengthening
Dr inż. Bogdan Podolski, bgpodolski@poczta.onet.pl
Dr inż. Michał Podolski, michal.podolski@pwr.wroc.pl
Politechnika Wrocławska

Mgr inż. Tomasz Bartosik, eproj@op.pl
EURO-PROJEKT, Wrocław

Streszczenie
Przedstawiono przypadek żelbetowej niecki basenu kąpielowego zaprojektowanego w latach 70. ubiegłego wieku przez jedno ze znanych, krajowych biur projektowych. Konstrukcja tej niecki tylko pozornie była prawidłowo zaprojektowana, a w rzeczywistości jej płyta denna była obliczona niewłaściwie i znacznie przeciążona. Na podstawie analizy przestrzennego modelu niecki wyjaśniono przyczynę przeciążenia oraz przedstawiono zrealizowaną później koncepcję wzmocnienia.
Abstract
The paper presents a case of reinforced concrete swimming pool, which was designed in 70’s last century by well-known design office in Poland. Its structure was seemingly well-designed, but in fact the bottom was incorrectly designed and overloaded. In order to establish reason of overloading of the bottom a 3D model was analyzed. The idea of strengthening, which was carried out, also is presented.

[ pełny tekst ][Konstrukcje żelbetowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje