Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Naprawa stanu awaryjnego słupów żelbetowych spowodowanego błędami wykonawczymi
Repair of RC columns in a failure state resulting from work quality errors
Dr inż. Grzegorz Słowek, grzegorz.slowek@ikb.poznan.pl
Mgr inż. Michał Pikos, michal.pikos@ikb.poznan.pl

Politechnika Poznańska


Streszczenie
W referacie przedstawiono przypadek zaistnienia stanu awaryjnego słupów żelbetowych we wznoszonym budynku magazynowo-usługowym. Omówiono charakter istniejących uszkodzeń, przedstawiono: wyniki sprawdzających obliczeń nośności słupów dla stanu istniejącego, oraz zrealizowany sposób wzmocnienia konstrukcji. Zastosowano metodę torkretowania przy użyciu mieszanki suchej.
Abstract
In this paper a case of a failure state of RC columns in a store-service building under construction is presented. Type of existing damage, results of load capacity check calculations for the current state and a performed method of structure reinforcement are discussed. In the reinforcement the dry-mix sprayed concrete technique was used.

[ pełny tekst ][Konstrukcje żelbetowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje