Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Stan awaryjny i sposób wzmocnienia betonowego stropu auli SPZOZ-u w Sztumie 
Failure state and strenghtening of reinforced slab-beam floor of building in Sztum
Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Godycki-Ćwirko, godyckic@pg.gda.pl
Dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka-Godycka, prof. PG ngodyc@pg.gda.pl
Dr inż. Ryszard Wojdak, wojdak@hot.pl

Politechnika Gdańska

Streszczenie
W referacie został omówiony stan awaryjny żelbetowej konstrukcji wsporczej stropu hali. Stan awaryjny został uzewnętrzniony powstaniem licznych rys pionowych i ukośnych na styku krótkich wsporników z opartymi na nich podciętymi belkami żelbetowymi. Na podstawie analizy morfologii rys i analizy wytrzymałościowej ustalono stopień zagrożenia bezpieczeństwa, jak też zaprojektowano stalowe wzmocnienie złącza typu Gerbera, które zostało wykonane.
Abstract
Failure state of load bearing structure supporting RC floor in the building hall has been presented in this paper. This state occurred in expansion Gerber joints where diagonal as well as vertical cracks had been appeared in corbels and dapped-end beams. On the basis of existing state of the cracked corbels and their strength analysis the safety level was established as well as the strengthening of this joints was designed and realized.

[ pełny tekst ][Konstrukcje żelbetowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje