Uwarunkowania projektowe i technologiczne stanu zarysowania żelbetowego zbiornika wydzielonej komory fermentacyjnej
Design and technological conditions of reinforced concrete separated fermentation tank cracking
Prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, zbigniew.kledynski@is.pw.edu.pl
Mgr inż. Rafał Ostromęcki, r.ostromecki@il.pw.edu.pl
Politechnika Warszawska

Streszczenie
W referacie przedstawiono stan zarysowania powłoki walcowej żelbetowego zbiornika zamkniętej, wydzielonej komory fermentacyjnej (WKFz) w oczyszczalni ścieków, jaki zaistniał na etapie realizacji obiektu. Opisano zakres i najważniejsze wyniki analiz wykonanych w celu rozpoznania przyczyn zarysowania zbiornika. Wskazano na projektowe i technologiczne (wykonawcze) uwarunkowania stanu obiektu.
Abstract
The paper presents state of cracking of a reinforced concrete wall of the cylindrical separated fermentation tank in a wastewater treatment plant, which took place at the stage of its construction. Scope of analyses performed and most important conclusions, leading to recognition of the cracking origin were presented. Design and technological conditions which had an influence on structure state were indicated.

[ pełny tekst ][Konstrukcje żelbetowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje