Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Awaria oraz sposób wzmocnienia żelbetowego, wielokomorowego zbiornika oczyszczalni ścieków
Damage and the method of strengthening of reinforced concrete multichamber wastewater reservoir
Dr inż. Bogdan Podolski, bgpodolski@poczta.onet.pl
Dr inż. Michał Podolski, michal.podolski@pwr.wroc.pl
Politechnika Wrocławska

Mgr inż. Tomasz Bartosik, eproj@op.pl
EURO-PROJEKT, Wrocław

Streszczenie
Przedstawiono rzadki przypadek awarii wielokomorowego, żelbetowego zbiornika oczyszczalni ścieków, która wystąpiła podczas próby szczelności. Przeprowadzona analiza wykazała istotne błędy konstrukcyjne zbiornika, które podczas eksploatacji stwarzałyby poważne zagrożenie bezpieczeństwa tego obiektu, a nawet mogły spowodować częściowe jego zniszczenie. Zaproponowano sposób wzmocnienia zbiornika, który został z powodzeniem zrealizowany.
Abstract
The paper presents a rare case of damage of reinforced concrete multichamber wastewater reservoir during leakage rate. After analysis, important and causing danger mistakes concerned structure of reservoir were proved, which might cause even partly destruction of reservoir. The method of reservoir strengthening was also presented, which was successfully carried out.

[ pełny tekst ][Konstrukcje żelbetowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje