Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Podnoszenie nośności na zginanie płaskich  stropów żelbetowych przy pomocy materiałów kompozytowych, na przykładzie budynku biurowego w kompleksie Flanders Business Park w Warszawie
Strengthening for bending of reinforced concrete flat slabs using composite materials (cfrp), based on an office building in Flanders Business Park in Warsaw
Mgr inż. Bartosz Łukijaniuk, b.lukijaniuk@bbr.pl

BBR Polska Sp. z o.o.

Streszczenie
W związku ze zmianą przeznaczenia wybranych pomieszczeń w budynku biurowym, zwiększeniu uległy obciążenia użytkowe. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, że konieczne jest podniesienie nośności stropów kondygnacji „-1” i „+1”. Analizowany budynek został wykonany w konstrukcji żelbetowej: płaskie płyty stropowe wsparte na słupach i ścianach zewnętrznych. Zaprojektowano wzmocnienie taśmami kompozytowymi (włókna węglowe zatopione w matrycy żywicznej) przyklejanymi do dolnej powierzchni stropów.
Abstract
Due to change of purpose of selected rooms in an office building, live loads become higher. Structural analysis showed that slabs on level “-1” and “+1” need to be strengthened. The whole structure of the building is made of reinforced concrete: flat slabs supported on columns and outer walls. The strengthening of the slabs was designed using composite materials – carbon fibre reinforced polymer (CFRP) – bonded to the bottom surface of the slabs.

[ pełny tekst ][ Referaty sponsorowane ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje