Awarie Budowlane 2009
Mosty, drogi i koleje

1.

Budka Edmund, Lewandowski Grzegorz, Kożuch Maciej, Lorenc Wojciech, Rabiega Józef
  Przykłady uszkodzeń konstrukcji mostowych spowodowanych uderzeniami pojazdów    

 

Examples of bridge structure failures caused by vehicle impacts
   
       

2.

Fry Gary T., Rilett Laurence R.
  Fatigue cracks in dapped steel highway bridge girders    

 

Rysy zmęczeniowe w stalowych dźwigarach mostowych o zmiennym przekroju
   
       

3.

Podhorecki Piotr J., Guzda Mark, Zhou Ed, Podhorecki Adam
  Damage investigation using long-term monitoring and retrofit concept development for a highway truss bridge structure in the USA    

 

Monitoring, ocena przyczyn uszkodzeń oraz koncepcja naprawy konstrukcji mostu kratownicowego autostradowego w USA
   
       

4.

Wołowicki Witold
  Ocena przyczyn zarysowania strefy zakotwienia kabli podczas budowy mostu autostradowego    

 

Estimation of causes of anchorage cables zone cracking during erection of the highway bridge
   
       

5.

Yamaoka Daisuke, Bessho Kazuya, Takada Yoshihiko, Sakano Masahir
  Fatigue test of an urban expressway steel girder bridge constructed in 1964    

 

Badania zmęczeniowe stalowego mostu belkowego, na miejskiej autostradzie, wybudowanego w 1964 r
   
       

6.

Żółtowski Krzysztof, Szafrański Marek
  Uszkodzenie wiaduktu kolejowego nad drogą krajową nr 7. Analiza nośności i sposób naprawy    

 

Damages of railway viaduct over road 7. Carrying capacity analisys and method of reperation
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje