Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Przykłady uszkodzeń konstrukcji mostowych spowodowanych uderzeniami pojazdów
Examples of bridge structure failures caused by vehicle impacts
Mgr inż. Edmund Budka, biuro@promost.wroc.pl
Mgr inż. Grzegorz Lewandowski, biuro@promost.wroc.pl
Biuro Projektowo – Badawcze PROMOST Wrocław

Mgr inż. Maciej Kożuch, maciej.kozuch@pwr.wroc.pl
Dr inż. Wojciech Lorenc, wojciech.lorenc@pwr.wroc.pl
Dr inż. Józef Rabiega, jozef.rabiega@pwr.wroc.pl
Politechnika Wrocławska

Streszczenie
Konstrukcje wiaduktów, jako obiekty dla bezkolizyjnego skrzyżowania dróg bądź też dróg i linii kolejowych, narażone są na uderzenia związane z przejeżdżającymi pod nimi pojazdami. Uderzenia te wynikają z przejazdu ponadnormatywnych gabarytowo pojazdów lub z niezachowanej pionowej skrajni drogowej pod obiektem. W niniejszym artykule autorzy przedstawiają trzy przykładowe konstrukcje wiaduktów kolejowych uszkodzonych na skutek uderzeń przejeżdżających pod nimi pojazdów samochodowych. Zwrócono głównie uwagę na skutki takich uderzeń – wywołanie stanu awaryjnego lub przedawaryjnego konstrukcji nośnych: blachownicowej oraz kratowej, oraz konstrukcji żelbetowej belkowo – płytowej przęsła.
Abstract The structures of viaducts, which are forming flyover intersections of roads or roads and railway lines, are endangered on impacts coming from vehicles passing below the structure. These impacts might result from one of the following: passing over normative vehicle or unpreserved vertical road gauge under the structure. In this paper authors demonstrate three examples of rail viaduct structures, which were damaged because of vehicle impacts. Special attention is paid to the consequences of these impacts. There are presented effects of impacts on bring out the state of failure emergency in three different types of structures: steel girders, steel truss and reinforced concrete beam – plate structure.

[ pełny tekst ][ Mosty, drogi i koleje ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje