Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Uszkodzenie wiaduktu kolejowego nad drogą krajową nr 7. Analiza nośności i sposób naprawy 
Damages of railway viaduct over road 7. Carrying capacity analisys and method of reperation
Dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, zoltowk@pg.gda.pl
Mgr inż. Marek Szafrański, mszafran@pg.gda.pl

Katedra Mechaniki Budowli i Mostów Politechniki Gdańskiej

Streszczenie
Przegląd wiaduktu kolejowego nad drogą krajową nr 7 w Pasłęku ujawnił znaczne deformacje i uszkodzenia w dźwigarach głównych przęsła powstałe na skutek uderzeń pojazdów ponadgabarytowych. W referacie przedstawiono analizę nośności oraz przyjęty sposób naprawy wspomnianego obiektu. Przedstawiono rezultaty analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji przęsła oraz nieliniowej analizy sprężysto-plastycznej MES z uwzględnieniem istniejących deformacji. Analiza wykazała brak doraźnych zagrożeń dla konstrukcji. Zalecono prace naprawcze z uwagi na efekty zmęczeniowe i ochronę korozyjną.
Abstract
During inspection of railway viaduct over national road no. 7 in Paslek large deformations and damages of bottom part of main span were observed. They were identified as an action of over size vehicles. The paper describes carrying capacity analysis and proposed method of reparation of this viaduct. Numerical evaluation was made. The results of linear and non-linear, elasto-plastic FEM analysis of damage mechanism are presented. The analysis proved that global safety factors for damaged structure are reached under the life load. However renovation of the steel structure has to be done to eliminate plastic deformation in flange and reduce fatigue degradation of steel.

[ pełny tekst ][ Mosty, drogi i koleje ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje