Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Damage investigation using long-term monitoring and retrofit concept development for a highway truss bridge structure in the USA
Monitoring, ocena przyczyn uszkodzeń oraz koncepcja naprawy konstrukcji mostu kratownicowego autostradowego w USA
Piotr J. Podhorecki, Ph.D., peter_podhorecki@urscorp.com, podhorec@gmail.com
Mark Guzda, M.Sc., mark_guzda@urscorp.com
Ed Zhou ,Ph.D., ed_zhou@urscorp.com
URS Corporation, Hunt Valley, MD, USA

Prof. dr hab. inż. Adam Podhoreckipodhorec@utp.edu.pl
University of Technology and Agriculture in Bydgoszcz

Streszczenie
Rozważany obiekt mostowy leży w ciągu jednej z najważniejszych autostrad w USA. Jest to most kratownicowy stalowy z żelbetową płytą pomostu, jazda górą. Most składa się z 13 przęseł o rozpiętościach od 50 do 200 metrów, w tym 11 przęseł nurtowych; długość całkowita wynosi około 1500 metrów i wysokość około 80 metrów. Most ma około 45 lat i w trakcie użytkowania nie przeprowadzano gruntownych remontów tego obiektu. Inspekcja podpór nurtowych w 2005 roku wykazała znaczne ich uszkodzenia poniżej poziomu wody. Układ uszkodzeń betonowych podpór, głównie w postaci rys i szczelin o rozwartości do 10–15 mm, wskazuje na istotny wpływ konstrukcji pomostu na przeciążenia podpór siłami poziomymi, podłużnymi. Zdecydowano zainstalować na moście, na okres 6 miesięcy, tensometry pomiarowe oraz mierniki relatywnych obrotów i ogniwa termiczne. Wyniki testów wskazują na nie odpowiednią pracę niektórych elementów konstrukcji mostu w korelacji ze zmianami temperatury zewnętrznej i obciążeniem dynamicznym ruchem.
Abstract
The case bridge is located on one of the most important of US interstate highways. The bridge is a steel deck truss structure with 13 spans, carrying six lanes of high volume traffic over a waterway channel. The bridge was built in the sixties of 20th century and has never had a major retrofit. Underwater inspection of the channel piers in 2005 concluded that there is significant cracking of reinforced concrete piers up to 10–15 mm in width. The crack pattern suggests that horizontal longitudinal forces from superstructure might have caused these failures. It was decided to install a long-term monitoring system, equipped with strain, rotation and temperature sensors to study the response of the bridge to thermal and live load effects. Monitoring results suggest that temperature gradients and dynamic traffic live load effects may have caused the substructure observed damages.

[ pełny tekst ][ Mosty, drogi i koleje ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje