Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Fatigue test of an urban expressway steel girder bridge constructed in 1964
Badania zmęczeniowe stalowego mostu belkowego, na miejskiej autostradzie, wybudowanego w 1964 r
Daisuke Yamaoka, yamaoka_dai_ssd@yahoo.co.jp
Kansai University, Osaka, Japan

Kazuya Bessho, bessho_ssd@yahoo.co.jp
Yoshihiko Takada
Hanshin Expressway Management Technology Center, Osaka, Japan

Prof. Masahiro Sakano, peg03032@ipcku.kansai-u.ac.jp
Kansai University, Osaka, Japan

Streszczenie
W Japonii, infrastruktura bogata w mosty kolejowe i autostradowe była intensywnie rozbudowywana podczas gwałtownego wzrostu ekonomicznego przypadającego na lata 1960-1970. Pojawiają się ostrzeżenia, że te konstrukcje starzeją się i ich stan może się pogorszyć w najbliższej przyszłości. Ponieważ testy zmęczeniowe nie były stosowane do 2002 roku, istnieje duże prawdopodobieństwo, że uszkodzenia zmęczeniowe będą coraz częstsze w przyszłości. W pracy scharakteryzowano zachowanie i wytrzymałość najsłabszych punktów w rzeczywistym moście, przez testy zmęczeniowe stalowych belek, które były eksploatowane na miejskiej autostradzie przez ponad 40 lat i zostały usunięte w 2005 roku.
AbstractIn Japan, infrastructure, including numerous highway and railway bridges, was intensively constructed during the rapid economic growth era from 1960's to 1970's. We are warned that those structures are now aged and may deteriorate in the near future. Since fatigue design had not been applied to highway bridges until 2002, there is a high possibility that fatigue cracking will occur frequently in the future. In this study, we try to grasp fatigue behavior and fatigue strength characteristics of the fatigue weak points in the actual bridge through fatigue tests of steel girders which had been used on an urban expressway for more than 40 years and removed in 2005. As the result, it was confirmed that the fatigue strength of web gusset welded joint with fillet satisfies JRA Fatigue Category E which is two-rank higher than that of web gusset joint without fillet.

[ pełny tekst ][ Mosty, drogi i koleje ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje