%B9%B9%B9%B9c

Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Nowy system sprężania taśm kompozytowych CFRP do wzmacniania mostów
New system of prestressed carbon composite – plates (CFRP) for bridges strengthening
Dr inż. Tomasz Siwowski 
Zakład Dróg i Mostów, Politechnika Rzeszowska

Dr inż. Jerzy Michałowski 
Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków

Prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz 
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Streszczenie
W niniejszym referacie przedstawiono nowy system sprężania taśm kompozytowych CFRP, jaki może mieć zastosowanie we wzmacnianiu obiektów inżynieryjnych. Autorzy referatu omówili stosowane obecnie metody wzmacniania obiektów przy użyciu sprężonych taśm kompozytowych i na ich tle przedstawili zasadę działania systemu NEOXE PRESTRESSING SYSTEM. W podsumowaniu wymieniono cechy systemu, które wg autorów mogą stanowić o jego przewadze nad innymi, dotychczas stosowanymi systemami.
Abstract
Presented paper shows new system of prestressed CFRP plates that can be used on engineering structures strengthening. Authors talked over current methods of strengthening by CFRP plates and compared their principle of operation to NEOXE PRESTRESSING SYSTEM. Summary contains features of this system, that according to authors can determine about its advantage over other, currently used systems.

[ pełny tekst ][ Referaty sponsorowane ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje