Awarie Budowlane 2009
Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji

1.

Brol Janusz, Malczyk Andrzej
  Przykłady uszkodzeń zabudowy jednorodzinnej w wyniku działania trąby powietrznej w miejscowości Kalina    

 

Examples of damages of detached houses built-up area due to tornado in Kalina Village
   
       

2.

Kawecki Janusz, Stypuła Krzysztof
  Diagnozy a posteriori wpływów drgań drogowych na budynki    

 

Diagnosis a posteriori of traffic vibration influences on buildings
   
       

3.

Ligęza Wiesław, Matysek Piotr, Płachecki Marian
  Analiza przyczyn katastrofy ściany nośnej przy adaptacji zabytkowego obiektu przemysłowego    

 

The analysis of reasons for load-bearing wall collapse at the historical industrial building adaptation
   
       

4.

Lutomirski Szczepan, Rączka Jan, Ajdukiewicz Cezary
  Uproszczony model obliczeniowy jako przyczyna błędnej oceny zarysowania konstrukcji    

 

Simplified computational model as the cause of wrong cracking estimation
   
       

5.

Niczyj Janusz, Chłapowski Krzysztof
  Analiza stanu istniejącego komina stalowego a optymalne koszty użytkowania    

 

Analysis of serviceability of existing steel chimney by lifetime maintenance cost
   
       

6.

Noakowski Piotr
  Awaria urządzenia do suchego gaszenia koksu    

 

Failure of a facility for dry coke quenching
   
       

7.

Rakoczy Anna M., Nowak Andrzej S.
  Analiza ekstremalnego obciążenia tłumem ludzi    

 

Analysis of extreme pedestrian load
   
       

8.

Skwarek Marcin, Hulimka Jacek
  Błędy projektowe i wykonawcze przyczyną obniżenia sztywności konstrukcji hali    

 

Designing and execution faults resulting in degradation of structure rigidity of a hall building
   
       

9.

Żurański Jerzy Antoni, Gaczek Mariusz, Fiszer Sławomir
  Oddziaływanie wiatrów katastrofalnych na budynki w Polsce    

 

Damaging winds actions on buildings in Poland
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje