Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Analiza ekstremalnego obciążenia tłumem ludzi
Analysis of extreme pedestrian load
Mgr inż. Anna M. Rakoczy, a.gasiorowska24@gmail.com
Prof. Andrzej S. Nowak, anowak2@unl.edu

University of Nebraska, W339 Nebraska Hall, Lincoln, NE 68588-0531, USA

Streszczenie
Obciążenie tłumem ludzi jest ważnym aspektem w projektowaniu konstrukcji, w szczególności gdy stanowi ono decydujące obciążenie. Porównując wielkość obciążenie tłumem wg różnych norm światowych, zauważa się, że maksymalne wartości obciążenia oscylują między 4,0 kN/m˛ i 5,0 kN/m˛. Przeprowadzono badania wielkości obciążenia wywołanego tłumem ludzi na przykładzie meczetu w Mekce, poprzez analizę fotografii z pielgrzymek. Wydzielono kwadraty na zdjęciach tak, aby móc policzyć liczbę osób w wytyczonym obszarze i oszacowano wielkość obciążeń. Porównano otrzymane wyniki z symulacją obciążeń tłumem wykonaną w laboratorium.
Abstract
Prediction of extreme live load is important task in structural design, in particular when it governs. A comparative study of design live load is performed, for several national and international codes. The results indicate that the maximum values of live load are between 4,0 kN/m˛ and 5,0 kN/m˛. Extreme weight of crowd per square meter is assessed for the mosque in Mecca (Saudi Arabia) as during the peak of pilgrimage season, the number of visitors exceed one million. The load is considered by review of the available photographs. The number of people is assessed per square and compared to the experimental results obtained and photographed in the lab.

[ pełny tekst ][ Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje