Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Analiza stanu istniejącego komina stalowego a optymalne koszty użytkowania
Analysis of serviceability of existing steel chimney by lifetime maintenance cost
Dr hab. inż. Janusz Niczyj, niczyj@ps.pl
Katedra Teorii Konstrukcji, Politechnika Szczecińska

Mgr inż. Krzysztof Chłapowski, krzysztof.chlapowski@wp.pl
Przed. Bud.-Mont. „SCANBET” Chociwel, Biuro Projektów Szczecin

Streszczenie
W pracy przedstawiono analizę stanu nośności istniejących konstrukcji z odniesieniem się do ich niezawodności i kosztów użytkowania. Wyznaczenie inspekcji konstrukcji związano z zastosowaniem teorii niezawodności. Metoda pozwala na przyjęcie planu inspekcji optymalizującego koszty ogólne i utrzymanie niezawodności użytkowanej konstrukcji na akceptowalnym poziomie. Inspekcje są ważną częścią procesu zarządzania jako monitoringu konstrukcji.
Abstract
This paper presents application of reliability-based techniques for inspection of existing structures. An optimal reliability-based inspection program is the key to optimize the lifetime maintenance cost while maintaining the safety and serviceability of structures at acceptable levels. Inspections form an important part of the integrity management process as a means of monitoring the performance of structures. The methods were used for developing inspection plans for steel chimney structure.

[ pełny tekst ][ Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje