Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Awaria urządzenia do suchego gaszenia koksu
Failure of a facility for dry coke quenching
Prof. dr hab. inż. Piotr Noakowski, p.noakowski@faaa.de

FaAA Düsseldorf, Uniwersytet w Dortmundzie, Politechnika Śląska

Streszczenie
rtykuł omawia przypadek powtarzających się stanów awaryjnych w Koksowni Kaiserstuhl w Dortmundzie należącej do koncernu gazowego RAG. Awaria została unaoczniona rozłupywaniem się filarów niosących wymurówkę w miejscu otworów odprowadzających ogrzane powietrze. Przypadek został opisany przy zachowaniu następującej logistyki ekspertyzy sądowej: Problem, Szkoda, Pomiary, Analiza, Diagnoza i Przebudowa.
Abstract
The paper presents a case of repeated failures in the Coking Plant Kaiserstuhl in Dortmund owned by the gas corporation RAG. The failures manifested themselves by cleaving columns carrying refractory at openings to discharge heated up air. The case is described by using the logistics of the expertise for the court: Problem, Failure, Measurements, Analysis, Diagnosis and Reconstruction.

[ pełny tekst ][ Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje