Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Uproszczony model obliczeniowy jako przyczyna błędnej oceny zarysowania konstrukcji
Simplified computational model as the cause of wrong cracking  estimation
Dr inż. Szczepan Lutomirski, s.lutomirski@il.pw.edu.pl
Dr inż. Jan Rączka, j.raczka@il.pw.edu.pl
Dr inż. Cezary Ajdukiewicz c.ajdukiewicz@il.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

Streszczenie
W referacie omówiono uszkodzenia wieloprzęsłowego żelbetowego podciągu, powstałe na skutek występowania obciążeń pośrednich nieuwzględnionych w projekcie. Podciąg sześcioprzęsłowy został ukształtowany w taki sposób, że obciążenie statyczne i termiczne wywołują jego skręcanie. Dla oszacowania skręcania podciągu wykonano obliczenia statyczne fragmentu przestrzennej konstrukcji programem COSMOS.
Abstract
The paper presents discussion on damage in a multi span reinforced concrete girder. The damage was caused by the indirect loading not included in the design. The considered continuous girder, consisting of six spans, was designed in the way resulting in torsion under static and thermal loads. The torsion was estimated based on the static analysis using program COSMOS for the three dimensional model of the part of the structure.

[ pełny tekst ][ Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje