Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Przykłady uszkodzeń zabudowy jednorodzinnej w wyniku działania trąby powietrznej w miejscowości Kalina
Examples of damages of detached houses built-up area due to tornado in Kalina village
Dr inż. Janusz Brol, Janusz.Brol@polsl.pl
Dr inż. Andrzej malczyk

Politechnika Śląska w Gliwicach

Streszczenie
W artykule przedstawiono przykłady uszkodzeń budynków mieszkalnych i gospodarczych, stanowiących zwartą zabudowę jednorodzinną, w wyniku działania trąby powietrznej 15 sierpnia 2008 r.
Abstract
This paper presents the examples of damages of residential and farm buildings forming the compact built-up area, due to tornado in 15th August 2008.

[ pełny tekst ][ Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje