Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Analiza przyczyn katastrofy ściany nośnej przy adaptacji zabytkowego obiektu przemysłowego
The analysis of reasons for load-bearing wall collapse  at the historical industrial building adaptation
Dr hab. inż. Wiesław Ligęza, prof. PK wligeza@pk.edu.pl
Dr inż. Piotr Matysek, pmatysek@tlen.pl
Dr inż. Marian Płachecki, mplachec@imikb.wil.pk.edu.pl

Politechnika Krakowska

Streszczenie
Referat zawiera analizę przyczyn katastrofy ściany nośnej w starym budynku przemysłowym o konstrukcji murowej, w trakcie prac budowlanych związanych z jego przystosowaniem do funkcji galerii handlowej. Sformułowano wnioski w zakresie zminimalizowania ryzyka popełnienia błędu przy wprowadzaniu zmian konstrukcyjnych w tego typu obiektach, zarówno na etapie projektowania jak i realizacji robót budowlanych.
Abstract
The paper contains the analysis of the reasons for load-bearing wall collapse in the historical industrial masonry building while conducting the building works connected with its adaptation to the function of commercial centre. There were formulated conclusions as to the elimination of risk of faults while carrying out structural changes, both for design and building works realization stage.

[ pełny tekst ][ Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje