Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Diagnozy a posteriori wpływów drgań drogowych na budynki
Diagnosis a posteriori of traffic vibration influences on buildings
Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, jkawec@pk.edu.pl
Dr hab. inż. Krzysztof Stypuła, prof. PK kstypula@usk.pk.edu.pl

Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska

Streszczenie
Diagnoza a posteriori odpowiada sytuacji, w której źródło działań dynamicznych wystąpiło w przeszłości, ale obecnie – z różnych powodów – nie jest możliwe jego uruchomienie. Budynek zaś jest uszkodzony i uszkodzenie przypisywane jest działającemu uprzednio źródłu drgań. W pracy podano procedurę diagnostyczną oraz narzędzia badawcze umożliwiające realizację tej procedury. Szczególne miejsce wśród narzędzi badawczych wypełnia baza danych pomiarowych. Przykłady diagnoz a posteriori w odniesieniu do wpływu drgań drogowych i budowlanych na budynki ilustrują praktyczną przydatność opisanej metodyki.
Abstract
The diagnosis a posteriori concerns such a situation in which the source of dynamic activity was in the past and now its setting in motion is not possible for different reasons. However, building is damaged and its damage is ascribed to the activity of former source of vibration. The diagnosis procedure and research tools for realization of this procedure are given in the paper. Especially it concerns the measurement data base. Usefulness of described methods in practice is illustrated by examples of diagnosis a posteriori with reference to influences of traffic and construction vibrations on buildings.

[ pełny tekst ][ Diagnostyka w ocenie bezpieczeństwa konstrukcji ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje