Awarie Budowlane 2009
Materiałowe aspekty awarii, uszkodzeń i napraw

1.

Ajdukiewicz Andrzej, Hulimka Jacek, Krzywoń Rafał
  Zagrożenia jakości betonu w konstrukcji wskutek oddziaływań dynamicznych w sąsiedztwie    

 

Risk of the quality of concrete in structure due to dynamic actions at the neighbourhood
   
       

2.

Dembiński Mariusz
  Uszkodzenia i naprawa stuletnich żelbetowych konstrukcji wsporczych kotłów węglowych    

 

Damages and repair of a 100-year-old reinforced concrete coal boiler support structures
   
       

3.

Gawlicki Marek, Mróz Radosław
  Uszkodzenia konstrukcji betonowych jako rezultat tworzenia thaumasytu    

 

The concrete construction damage as result of thaumasite formation
   
       

4.

Godycki-Ćwirko Tadeusz, Korzeniowski Piotr, Piotrkowski Paweł
  Awaryjne zarysowanie ścian zbiornika spowodowane skurczem    

 

The cracking of the wall of cilindrical rc container caused by shrinkage
   
       

5.

Hager Izabela
  Metody oceny stanu betonu w konstrukcji po pożarze    

 

Assessment methods of fire damaged concrete
   
       

6.

Kańka Stanisław, Sołtysik Robert
  Przykłady napraw i wzmocnień budowli hydrotechnicznych wykonywanych w technologii betonowania pod wodą    

 

The examples of repairs and reinforcements of hydraulic structures using underwater concreting technology
   
       

7.

Kolář Karel, Klečka Tomáš, Kolísko Jiří, Reiterman Pavel, Vodička Jan
  Influence of separation agents on quality of concrete surface    

 

Wpływ środków separujących  na jakość powierzchni betonu
   
       

8.

Kubiak Janusz, Łodo Aleksy, Michałek Jarosław
  Badania wpływu środowiska chlorkowego na trwałość konstrukcji żelbetowej hali przemysłowej    

 

Investigations of chloride background on durability of RC construction of industrial hall
   
       

9.

Kwiecień Arkadiusz
  Uszkodzenia betonowych nawierzchni lotniskowych    

 

Damages of airfields pavements made of concrete
   
       

10.

Lechman Marek
  Zagrożenia awaryjne żarobetonowych przewodów kominów żelbetowych    

 

Failure warnings of heat-resisting liners of reinforced concrete chimneys
   
       

11.

Łukowski Paweł
  Możliwości samonaprawy betonu    

 

Possibilties of self-repairing of concrete
   
       

12.

Nocuń-Wczelik Wiesława, Konik Zofia, Stok Andrzej, Małolepszy Jan
  Spoiwa o kontrolowanych zmianach objętości do prac naprawczych i uszczelniających    

 

Cementitious materials with controlled volume changes for repairing and sealing works
   
       

13.

Radlińska Aleksandra, Weiss Jason
  Statystyczna analiza wczesnego pękania betonu    

 

Statistical analysis of early age cracking in concrete elements
   
       

14.

Runkiewicz Leonard, Błaszczyński Tomasz, Łowińska-Kluge Aldona
  Awaria stropów monolitycznych w budynku użyteczności publicznej w wyniku destrukcji wewnętrznej    

 

Damage of monolithic rc flors in of public buildings as result of internal action
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje