Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Statystyczna analiza wczesnego pękania betonu
Statistical analysis of early age cracking in concrete elements
Dr inż. Aleksandra Radlińska, aleksandra.radlinska@villanova.edu
Villanova University

Prof. Jason Weiss, wjweiss@purdue.edu
Purdue University

Streszczenie
Pomimo nieustającego rozwoju technologii betonowej, wciąż obserwuje się przypadki przedwczesnego niszczenia konstrukcji wykonanych z betonu. Jednym z powodów tego zjawiska jest pojawianie się spękań, które pozwalają na penetrację wilgoci i szkodliwych związków, na przykład pochodzących z soli używanych do odladzania dróg w okresie zimowym. Obecność chlorków znacznie przyspiesza korozję zbrojenia, a to z kolei przyspiesza proces pękania i degradacji konstrukcji. W związku z tym, stale poszukuje się metod, które pozwolą na rozwój betonu który nie byłby podatny na pękanie. W pracy opisanej w tym referacie, badania laboratoryjne oraz symulacje komputerowe użyte zostały w celu korelacji właściwości materiałowych (wraz z niepewnością ich pomiaru) z podatnością na pękanie materiałów betonowych. Metoda Monte Carlo i Metoda Stanów Granicznych zostały wykorzystane do opracowania nowej metody projektowania betonu, która pozwala oszacować prawdopodobieństwo występowania pękania.
Abstract
Despite continues advancement in concrete technology, premature deterioration is still very often observed in concrete structures. One of the causes of this early deterioration is the development of cracks which allow for ingress of moisture and other harmful ingredients, for example deicing salts, that can significantly accelerate corrosion of reinforcement and cause further severe cracking. As a result, there is a continuous interest in developing crack free concrete elements. This research describes how experimental procedures and computer simulations can be used to relate fundamental material properties and material variability to the cracking performance of cement and concrete materials. Monte Carlo method and Load and Resistance Factor Design (LRFD) are utilized in this work to develop new approach that allows incorporating information about the probability of cracking into design process.

[ pełny tekst ][ Materiałowe aspekty awarii, uszkodzeń i napraw ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje