Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Spoiwa o kontrolowanych zmianach objętości do prac naprawczych i uszczelniających
Cementitious materials with controlled volume changes for repairing and sealing works
Prof. dr hab. inż. Wiesława Nocuń-Wczelik, wiesia@agh.edu.pl
Dr Zofia Konik
Mgr inż. Andrzej Stok
Prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Streszczenie
Sporządzono spoiwa bezskurczowe i ekspansywne złożone z cementów portlandzkich o różnym składzie oraz z tak zwanego czynnika ekspansywnego stanowiącego mieszankę cementu glinowego oraz specjalnego spieku siarczanowo-wapniowego. Określono zmiany objętości stwardniałych zaczynów, jak również dynamikę narastania wytrzymałości i czas wiązania. Ustalono doświadczalnie proporcje składników mieszanek ekspansywnych oraz receptury spoiw. Dokonano prób wyjaśnienia zmian objętości w funkcji zawartości poszczególnych składników – przeprowadzono badania składu fazowego hydratyzujących materiałów oraz obserwacje mikroskopowe.
Abstract
The shrinkage-less and expansive binders were produced by mixing of different portland cements with an expansive agent composed of calcium aluminate cement and special sulfate-lime sinter. The volume changes, strength development and setting of binders were characterized. In the experiments the proportions of expansive mixtures and cementitious materials were stated. The investigations with aim to find the relationship between the volume changes and composition of initial mixtures were also carried out – the phase composition studies and microscopic observations were done.

[ pełny tekst ][ Materiałowe aspekty awarii, uszkodzeń i napraw ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje