Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Awaria stropów monolitycznych w budynku użyteczności publicznej w wyniku destrukcji wewnętrznej
Damage of monolithic rc flors in of public buildings as result of internal action
Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński
Dr hab. inż. Aldona Łowińska-Kluge
Politechnika Poznańska

Streszczenie
W czasie realizacji w budynku użyteczności publicznej w Poznaniu wystąpiły spękania żelbetowych płyt stropowych. Na podstawie badań na obiekcie i badań laboratoryjnych oraz badań strukturalnych (SEM, XRD, DTA) przeanalizowano przyczyny zaistnienia stanu awaryjnego i rozważono możliwości naprawy. Stwierdzono, że do betonu użyto oprócz kruszyw naturalnych kruszywo węglanowe oraz kruszywo z recyklingu. Ponadto zastosowane ilości cementu znacznie odbiegały od wartości recepturowych. Zastosowany rodzaj cementów jak i kruszyw wywołał podwyższoną zawartość magnezu, alkalii i związków siarki w uśrednionych (reprezentacyjnych) próbach badanych betonów. Niewłaściwy dobór składników do wytworzenia mieszanki betonowej wywołał spękania spowodowane odkształceniami skurczowymi i stwarzał możliwość wystąpienia „korozji wewnętrznej” betonu stropów w trakcie późniejszej eksploatacji, bowiem wystąpiły warunki do zaistnienia korozji siarczanowej.
Abstract
In one of the public building in Poznań occur cracking of RC floors through the concrete-section during the construction phase. In order to identify the best rehabilitation strategy, the causes of the damage were analysed by means of in-situ and laboratory tests, and also the structural behaviour was investigated. It was found that – besides natural aggregates – the concrete contained some calcareous and recycled (pieces of bricks and of reinforcement) aggregates. Such an unsuitable mixture was one of the main culprit of both (a) concrete cracking (because of the differential shrinkage of the various components) and (b) concrete “inner corrosion” (undesirable chemical reactions, taking place in the whole volume of the concrete due to improper concrete quality or mixture composition, as well as the construction technology used), starting a few hours or days after concrete casting, and in spite of proper curing.

[ pełny tekst ][ Materiałowe aspekty awarii, uszkodzeń i napraw ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje