Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Influence of separation agents on quality of concrete surface 
Wpływ środków separujących  na jakość powierzchni betonu
Doc. Ing. Karel Kolář,CSc. karel.kolar@fsv.cvut.cz
Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague

Doc. Ing. Tomáš Klečka,CSc. klecka@vc.cvut.cz
Doc. Ing. Jiří Kolísko,Ph.D. kolisko@vc.cvut.cz
Klokner Institute, CTU in Prague

Ing. Pavel Reiterman, pavel.reiterman@fsv.cvut.cz
Doc. Ing. Jan Vodička,CSc. jan.vodicka@fsv.cvut.cz
Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague

Streszczenie W artykule przedstawiono możliwość zastosowania nowego rodzaju mikroskopu Confocal Laser Scanning Microscope do identyfikacji i opis jakościowego powierzchni betonu. System pozwala na 3D obserwację i dużą precyzję pomiaru w rzeczywistym czasie. Analizowano wpływ składu mieszanki betonowej oraz środków separacyjnych na jakość powierzchni betonu.
Abstract
Application of new type of unique Confocal Laser Scanning Microscope system, that presents a new generation optical system for identification and description of esthetical imperfections of fair-face concrete are presented in contribution. System enables 3D observation and high-precision 3D measurement in real time. The influence of mixture composition, separation demoulding agents and technology procedures are observed.

[ pełny tekst ][ Materiałowe aspekty awarii, uszkodzeń i napraw ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje