Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Przykłady napraw i wzmocnień budowli hydrotechnicznych wykonywanych w technologii betonowania pod wodą
The examples of repairs and reinforcements of hydraulic structures using underwater concreting technology
Inż. Stanisław Kańka, skanka@imikb.wil.pk.edu.pl
Politechnika Krakowska

Mgr inż. Robert Sołtysik, biuro@soley.pl
Soley Sp. z o.o.

Streszczenie
W referacie przedstawiono kilka realizacji prac remontowo-budowlanych przeprowadzonych na trzech betonowych budowlach hydrotechnicznych. Opisano specyfikę wykonywania tych prac całkowicie pod wodą. Przedstawiono aspekty technologiczne łączenia starego betonu z nowym w trakcie remontu tego typu budowli. W końcowej części referatu opisano sposób, w jaki sprawdzono wytrzymałość betonu układanego pod wodą oraz jego przyczepność do starego betonu.
Abstract
The paper deals with some examples of repair work of three concrete hydraulic structures. Technology of underwater concreting is described in details. Some technological aspects of combining old concrete with new one during repair are presented. Final part of the paper presents a method of determining strength of underwater concrete and its adherence to old concrete.

[ pełny tekst ][ Materiałowe aspekty awarii, uszkodzeń i napraw ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje