Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Metody oceny stanu betonu w konstrukcji po pożarze
Assessment methods of fire damaged concrete
Dr inż. Izabela Hager, ihager@pk.edu.pl

Politechnika Krakowska,
Katedra Technologii Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli

Streszczenie
Referat stanowi opracowany na podstawie literatury przegląd metod stosowanych w celu oceny wpływu działania wysokiej temperatury na beton w konstrukcji. Przedstawiono tu techniki oceny uszkodzeń pożarowych betonu możliwych do stosowania in-situ oraz metody laboratoryjne. Omówiono podstawowe założenia opisanych metod.
Abstract
In this paper, the state-of-art of the diagnostic method used to assess the impact of high temperature on concrete is presented. In-situ techniques and laboratory methods of assessment of fire damaged concrete are described. The basic assumptions of those methods are discussed.

[ pełny tekst ][ Materiałowe aspekty awarii, uszkodzeń i napraw ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje