Awarie Budowlane 2009
Referaty problemowe

1.

Ajdukiewicz Andrzej, Szojda Leszek
  Zagrożenia i zabezpieczenia słupów elektroenergetycznych linii przesyłowych w warunkach deformacji podłoża    

 

Hazard and protection of electrical power transmission line pylons in case of subsoil deformation
   
       

2.

Bałuch Henryk
  Wykolejenia pociągów związane ze stanem nawierzchni i metody ich badań    

 

Derailments of train connecting with track condition and methods of their investigations
   
       

3.

Bień Jan
  Mosty kolejowe – uszkodzenia, awarie, katastrofy    

 

Railway bridges – damages, failures, collapses
   
       

4.

Dziwiński Robert
  Rola przepisów prawa budowlanego w kształtowaniu bezpieczeństwa obiektów budowlanych    

 

Role of the building law in the assurance of the building safety
   
       

5.

Hoła Jerzy, Matkowski Zygmunt
  Wybrane problemy dotyczące zabezpieczeń przeciwwilgociowych ścian w istniejących obiektach murowanych    

 

Some chosen problems concerning damp-proofing of the existing brick buildings
   
       

6.

Janiszewska-Kuropatwa Elżbieta
  Wpływ wyrobów na bezpieczeństwo obiektów budowlanych    

 

Impact of building products on the safety of building objects
   
       

7.

Młynarek Zbigniew
  Podłoże gruntowe a awaria budowlana    

 

Subsoil contribution to construction failures
   
       

8.

Moncarz Piotr D.
  Nowoczesne zarządzanie projektem budowlanym niezbędnym elementem jakości, terminowości i zgodnego z budżetem produktu    

 

Advanced management indispensible in assurance of quality, time, and budget control of construction projects
   
       

9.

Nowak Andrzej S., Paczkowski Piotr
  Stany graniczne: nośność czy użytkowalność?    

 

Ultimate or Serviceability Limit States?
   
       

10.

Paczkowska Teresa, Paczkowski Wiesław
  Aspekty budowlane katastrofy energetycznej w rejonie szczecińskim    

 

Structural aspects of electrical power outage in Szczecin Region
   
       

11.

Starosolski Włodzimierz
  Analiza obliczeniowa w ocenie stanu awaryjnego konstrukcji żelbetowych    

 

The calculation analysis of estimating the damage condition of the concrete structures
   
       

12.

Wierzbicki Stanisław M., Zieleniewski Stanisław
  Nowa formuła przepisów techniczno – budowlanych dla budynków    

 

New concept of technical building regulations for buildings
   
       

[ spis referatów ] [ powrót ] [ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje