Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Wybrane problemy dotyczące zabezpieczeń przeciwwilgociowych ścian w istniejących obiektach murowanych
Some chosen problems concerning damp-proofing of the existing brick buildings
Prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, jerzy.hola@pwr.wroc.pl
Dr inż. Zygmunt Matkowski, zygmunt.matkowski@pwr.wroc.pl

Politechnika Wrocławska

Streszczenie
W pracy przedstawiono wybrane, ale zdaniem autorów istotne, problemy dotyczące zabezpieczeń przeciwwilgociowych ścian w istniejących obiektach murowanych. Omówiono problemy związane z badaniami wilgotności murów różnymi metodami. Przedstawiono problemy związane przede wszystkim z realizacją poziomych zabezpieczeń przeciwwilgociowych w murach grubych metodami iniekcyjnymi. W celach poglądowych zamieszczono dwa schematy kompleksowego zabezpieczenia przeciwwilgociowego ściany zewnętrznej murowanej.
Abstract
The paper presents, relevant in the authors’ opinion, chosen problems concerning damp insulation in the existing brick buildings. Issues connected with testing dampness in brickwork walls by means of various methods have been discussed. Above all, problems with fixing horizontal damp insulation in thick walls using injection methods have been pointed out. To illustrate this, two diagrams showing complex damp-proofing of an external brickwork wall have been included.

[ pełny tekst ][ Referaty problemowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje