Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Nowa formuła przepisów techniczno-budowlanych dla budynków
New concept of technical building regulations for buildings
Doc. dr inż. Stanisław M. Wierzbicki, s.m.wierzbicki@itb.pl
Dr inż. Stanisław Zieleniewski, s.zieleniewski@itb.pl

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

Streszczenie
W referacie przedstawiono nową formułę przepisów techniczno – budowlanych dla budynków. Proponuje się podział przepisów na dwie części. Część pierwsza zawiera wymagania podstawowe i przyporządkowane im wymagania funkcjonalno – użytkowe oraz wymagane właściwości użytkowe. Część druga zawiera warunki techniczne, których spełnienie zapewnia osiągnięcie wymagań części pierwszej. Referat omawia też historię przepisów techniczno – budowlanych w Polsce oraz przegląd takich przepisów w wybranych państwach.
Abstract
The paper present new concept of technical building regulations for buildings. According to presented concept regulations are divided in two parts – two levels. First part contains essential requirements, related to them functional requirements and required performances. In the second part are included technical conditions, that applicated assure fulfilment of requirements included in first part of regulations. The paper describe also the history of technical building regulations in Poland as well as reviews building regulation in selected states.

[ pełny tekst ][ Referaty problemowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje