Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Analiza obliczeniowa w ocenie stanu awaryjnego konstrukcji żelbetowych
The calculation analysis of estimating the damage condition of the concrete structures
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski, wlodzimierz.starosolski@polsl.pl

Politechnika Śląska, Gliwice

Streszczenie
Treścią artykułu jest propozycja metodologii postępowania w obliczeniowej ocenie stanu awaryjnego konstrukcji, pozwalająca w wielu wypadkach na zaniechanie kosztownych wzmocnień. Wskazano na efektywność dokładniejszego (nie prętowego) modelowania ustroju. Pokazano jak, w sposób stosunkowo prosty, można w modelu liczonym dla materiału liniowo sprężystego, uwzględnić – zarówno w stanie granicznym nośności, jak i użytkowalności – lokalne zaniżenie nośności przekrojów, względnie powstanie przegubów.
Abstract
The aim of the paper is to propose a methodology of taking appropriate actions in calculation analysis of estimating the damage condition of the construction which allows in many cases to avoid expensive strengthening. It was suggested that more precise (without frame model) modeling of the structure can be more effective. It was shown how in a very simple way the model calculated for elastic material can take into consideration local damaging of load capacity section or the appearance of joints in the Ultimate Limit Stress and Serciceability Limit Stress.

[ pełny tekst ][ Referaty problemowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje