Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Rola przepisów prawa budowlanego w kształtowaniu bezpieczeństwa obiektów budowlanych
Role of the building law in the assurance of the building safety
Robert Dziwiński 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Streszczenie
W referacie omówiono przepisy Prawa budowlanego ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa obiektów budowlanych, z uwzględnieniem działań organów nadzoru budowlanego w tym zakresie.
Abstract
In the paper was discussed regulations of the Building Law concerning the safety of objects of buildings by emphasizing the activity of building control in this scope.

[ pełny tekst ][ Referaty problemowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje