Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Wykolejenia pociągów związane ze stanem nawierzchni i metody ich badań
Derailments of train connecting with track condition and methods of their investigations
Prof. dr hab. inż. Henryk Bałuch

Wojskowa Akademia Techniczna

Streszczenie
Wykolejenia są niebezpieczne i kosztowne. Zależą one od wielu czynników, takich jak stan pojazdu szynowego, stan nawierzchni, prędkość pociągu, nacisk osi i ich najgroźniejszych kombinacji. Najprostszym i najważniejszym sposobem przeciwdziałania wykolejeniom jest dokładne określenie ich przyczyny (przyczyn). Liczne są wykolejenia, w których nie ma łatwego wyjaśnienia prawdopodobnej przyczyny. Pomiary geometryczne toru (szerokości, nierówności pionowych i poziomych, różnic wysokości toków szynowych i wichrowatości) są podstawowym narzędziem oceny stanu nawierzchni. Doświadczenia wskazują, że kombinacja odchyłek toru, z których każda pojedynczo mieści się w granicach dopuszczalnych, może się stać przyczyną wykolejenia.
Abstract
Derailments are unsafe and expensive. They depends on several factors such as railway vehicle conditions, track conditions, speed of train, axle load and their most dangerous combinations. The single most important way to prevent derailments is to accurately identify derailment cause(s). Many times derailments occur for which there are no easy explanations of probable causes. Measurement of track geometry (gauge, surface, alignment, cross-level and twist) is the primary tool for evaluating the condition of the track. Experiences shows that combination of track geometry defects, each individually within acceptable limits, but when combined, could be a cause of derailment.

[ pełny tekst ][ Referaty problemowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje