Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Aspekty  budowlane  katastrofy energetycznej w rejonie  szczecińskim
Structural aspects of electrical power outage in Szczecin Region
Dr inż. Teresa Paczkowska, teka@zut.edu.pl
Dr inż. Wiesław Paczkowski, wespa@zut.edu.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Streszczenie
W pracy przedstawiono aspekty konstrukcyjne i formalno-prawne, jakie ujawniły się w związku z wielką awarią systemu elektroenergetycznego w regionie szczecińskim w nocy 7/8 kwietnia 2008 roku. Przedstawiono przebieg awarii wskazując na kombinację czynników konstrukcyjno-wytrzymałościowych oraz eksploatacyjnych sieci. Opisano warunki pogodowe i towarzyszące im obciążenia przewodów. Dokonano przeglądu wszystkich mechanicznych form uszkodzenia konstrukcji wsporczych uwzględniając uszkodzenia o charakterze indywidualnym i kaskadowym. Zwrócono uwagę na brak działania służb nadzoru budowlanego w warunkach katastrofy budowlanej.
Abstract
The paper presents structural and legal aspects disclosed during the Szczecin region power outage  which took place in the night 7/8 April 2008. The failure process is presented with special emphasis placed on strength of structures and exploatation of the electrical grid. Weather conditions are described as well load caused by an excessive snow fall. All forms of damage and collapse of electricity pylons are described for both individual and cascade modes. The lack of proper construction supervision directly after the collapse of lines is highlighted

[ pełny tekst ][ Referaty problemowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje