Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Stany graniczne: nośność czy użytkowalność?
Ultimate or Serviceability Limit States?
Prof. dr inż. Andrzej S. Nowak, anowak2@unl.edu
Mgr inż. Piotr Paczkowski, ppaczkowski2@unl.edu

University of Nebraska – Lincoln

Streszczenie
Nowa generacja norm projektowych jest oparta na stanach granicznych. Współczynniki obciążeń i nośności są ustalane poprzez kalibracje i analizę niezawodności konstrukcji. Metody obliczania niezawodności zostały opracowane dla stanów granicznych nośności dlatego jest potrzeba wypracowania obliczania niezawodności dla stanów granicznych użytkowalności. W referacie przedstawiono propozycje kalibracji na przykładzie stanu granicznego ugięć oraz rozwarcia rys (dekompresji).
Abstract
New generation of design codes is based on limit states. Load and resistance factors are determined in the reliability-based calibration. However, the reliability analysis procedures are available for the ultimate limit states and, therefore, there is a need to develop practical tool for calibration of the serviceability limit states. The paper present such a procedure and it is illustrated for SLS-deflection and SLS-decompression.

[ pełny tekst ][ Referaty problemowe ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje