Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Stan awaryjny budynku hotelowo-handlowego
Emergency state of hotel and trade buildnig
Dr hab. inż. Tadeusz Urban

Politechnika Łódzka

Streszczenie
W referacie przedstawiono stan awaryjny budynku spowodowany nadmiernymi ugięciami reologicznymi stropu. Przyczyną tych ugięć okazały się błędy projektowe oraz wykonawcze. Błędy projektowe polegały głównie na niedoszacowaniu obciążeń od ścianek działowych. Do błędów wykonawczych zaliczono dopuszczenie do przemarznięcia betonu i wykonanie zbyt grubej warstwy wylewki betonowej nad warstwą styropianu. Skutkiem nadmiernych ugięć stropu było spękanie ścianek działowych. Budynek został zabezpieczony przed dalszą destrukcją za pomocą dodatkowych podpór stalowych.
Abstract
The paper presents emergency state of building caused by excessive rheological floor deflection. The main reason of this excessive deflections were design and execution errors. Design errors were mainly due to underestimation of load of partition walls. Frozen concrete and too thick concrete mortar layer over foamed polystyrene layer were the execution errors. As a result of excessive deflection cracks in partition walls appeared. The building was safe against further destruction in the future by additional steel supports.

[ pełny tekst ][ Budownictwo ogólne ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje