Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Zbrojenie progowe – nowa metoda zapobiegania pękaniu ścian działowych w strefie otworu drzwiowego
Bottom door hole reinforcement – the new method against the partition wall cracking in the door opening zone
Mgr inż. Tomasz Kania

VG-ORTH POLSKA Sp. z o.o.

Streszczenie
Oszczędność zużycia betonu oraz dążenie do uzyskania jak największej przestrzeni użytkowej prowadzą do projektowania stropów o dużej rozpiętości i znacznej smukłości. Ugięcia stropów w tego typu obiektach są częstą przyczyną pękania ścian działowych. W referacie opisano nowatorską metodę zbrojenia ścian w strefie progowej otworów drzwiowych. W wyniku zastosowania progowego elementu zbrojącego zmienia się układ naprężeń w ścianie: strefa ponad otworem drzwiowym poddana jest naprężeniom ściskającym – bezpiecznym z punktu widzenia ryzyka powstania zarysowań.
Abstract
Because of the economic reasons and the aspirations to obtain the maximal usable surface, the ceiling structures of buildings are being designed thin and width. The ceilings deflection in that kind of buildings causes a very frequent partition walls cracking. In the report the innovative method of the walls reinforcement in the area of the doorsteps have been described. In the result of the door step reinforcement the scheme of the tensing forces is being changed: wall zone above the door opening is being subjected by the pressing tenses which are safe from the point of view of the wall cracking risk.

[ pełny tekst ][ Budownictwo ogólne ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje