Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Awaria sufitu podwieszonego – o krok od tragedii 
Suspended ceiling collapse – one step from tragedy
Prof. dr inż. Andrzej Ajdukiewicz, Andrzej.Ajdukiewicz@polsl.pl
Dr inż. Jacek Hulimka, Jacek.Hulimka@polsl.pl
Dr inż. Janusz Brol, Janusz.Brol@polsl.pl
Dr inż. Marek Węglorz, Marek.Weglorz@polsl.pl

Politechnika Śląska w Gliwicach

Streszczenie
W referacie przedstawiono przypadek awarii sufitu podwieszonego w sali Rady Wydziału na jednej z polskich uczelni. Brak właściwego projektu, w połączeniu z nieodpowiedzialnością i brakiem wyobraźni wykonawcy, doprowadziły do sytuacji, kiedy tylko przypadkiem nie doszło do tragedii. Spadająca konstrukcja o masie około 2 ton całkowicie zniszczyła wyposażenie sali, a analiza przebiegu awarii wykazała, że gdyby w jej czasie w sali znajdowali się ludzie, byliby narażeni na ciężkie uszkodzenia ciała, a nawet śmierć. Na podstawie dostępnej dokumentacji technicznej, własnych inwentaryzacji oraz przeprowadzonych badań szczegółowo przeanalizowano przyczyny wystąpienia awarii, wykazując szereg poważnych uchybień projektowych i wykonawczych. Jednocześnie zakwestionowano prawidłowość wykonania sufitów podwieszonych w sąsiadujących pomieszczeniach, zalecając ich rozbiórkę lub wzmocnienie.
Abstract
In this paper the suspended ceiling collapse in the Faculty Council hall at a polish university has been presented. Lack of proper design documentation together with the contractor irresponsibility and indolence only miraculously did not cause tragic situation. While collapsing, the structure that weighted about 2 tons, completely damaged the hall equipment, whereas the collapse analysis proved threat to severe injuries and even death of persons who would be present when the accident happened. The reasons of the collapse were carefully investigated with accordance to accessible design documentation, self-surveys and detailed tests, showing both: design and realization serious mistakes. At the same time, the proper montages of the suspended ceilings in the neighbouring rooms were questioned and their either dismantling or strengthening were recommended.

[ pełny tekst ][ Budownictwo ogólne ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje