Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Pękanie  ścian  nienośnych  w  domach  pasywnych w Czechach
Cracking of non-loadbearing walls in passive houses in Czech Republic
Mgr inż. Tomasz Kania

VG-ORTH POLSKA Sp. z o.o.

Streszczenie
W ostatnim czasie rośnie zainteresowanie budownictwem pasywnym, którego przykładem jest opracowany w Czechach system domów jednorodzinnych „EKORD”. Wewnętrzne ściany działowe i osłonowe są w tym systemie wykonywane z bloków gipsowych o grubości 80 mm. Problemem są zdarzające się awarie w postaci pękania ścian działowych i osłonowych, występujące zazwyczaj po roku od zakończenia budowy. Artykuł zawiera analizę przyczyn tego zjawiska oraz rozwiązania techniczne mające na celu wyeliminowanie pękania ścian.
Abstract
Passive houses are being of special interest last time. The example is a Czech system of family houses “EKORD”. Internal partition and surrounding walls are made in this system from gypsum blocks 80 mm thick. The frequent problem is cracking of partition and surrounding walls which occurring usually in one year after the construction has been finished. This work contains the analyze of reasons of the cracking and gives technical solutions in order to avoid the problem.

[ pełny tekst ][ Budownictwo ogólne ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje