Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Katastrofa budowlana w budynku sądu administracyjnego w Białymstoku
The construction catastrophe in the administrative court building in Białystok
Dr inż. Piotr Dunaj, biuro@duna.pl

Politechnika Białostocka

Streszczenie
Katastrofa budowlana w budynku Sądu Administracyjnego w Białymstoku wydarzyła się 12.11.2004, o godz. 11,30. Do jej powstania doszło podczas wykonywania prac modernizacyjnych istniejących konstrukcji nośnych. Celem ekspertyzy było ustalenie przyczyn oraz sposobu doprowadzenia obiektu do stanu właściwego umożliwiającego prowadzenie dalszych robót budowlanych związanych z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącego budynku biurowego budynku przy ul. Sienkiewicza 84 w Białymstoku oraz wykonanie opinii dotyczącej prawidłowości wykonywanych robót po usunięciu skutków katastrofy budowlanej. Do katastrofy doszło podczas wykuwania bruzdy na parterze, w ścianie konstrukcyjnej, środkowej, podłużnej na nadproże stalowe. Spowodowało to zawalenie się ściany i stropów na szerokości około 5 metrów: na parterze i na I piętrze, o łącznej powierzchni 70 metrów kwadratowych. W trakcie katastrofy na stropie I piętra pracował robotnik budowlany. Wraz ze stropem spadł z wysokości 6 metrów, doznając bardzo poważnych obrażeń ciała.
Abstract
The construction catastrophe in the administrative court building in Białystok took place on 12.11.2004 at 11.30. It happened during the execution of modernization works of load carrying structures. The expertise aimed at discovering the reasons and the means of bringing the structure to a condition which would allow execution of further works related to reconstruction, extension and creation of superstructures of the existing office building at ul. Sienkiewicza 84 in Białystok as well as drawing up of an opinion concerning the correctness of executed works after the effects of the catastrophe are removed. The catastrophe took place when drilling the middle, long construction wall at the ground floor. This caused the wall and ceilings to collapse at the width of about 5 m: at the ground floor and first floor, total surface 70 m2. A construction worker was in the first floor when the catastrophe happened. He fell 6 m down with the ceiling and was heavily injured.

[ pełny tekst ][ Budownictwo ogólne ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje