Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Awaria drewnianej szkieletowej konstrukcji ścian basenu kąpielowego
Failure of skeleton timber structure of swimming pool walls
Dr inż. Andrzej Malczyk
Dr inż. Janusz Brol, Janusz.Brol@polsl.pl

Politechnika Śląska w Gliwicach

Streszczenie
W referacie przedstawiono opis konstrukcji parterowego budynku basenu kąpielowego wykonanego w technologii szkieletu drewnianego. W wyniku błędów projektowych i wykonawczych, po kilku latach użytkowania obiektu, wystąpił stan awaryjny konstrukcji nośnej szkieletu spowodowany butwieniem drewna. Przedstawiono sposób wymiany uszkodzonych elementów oraz jego realizację.
Abstract
Structure of one floor building of swimming pool realized as a skeleton made out of timber is presented in the paper. Failure of structure was a result of decay of wood after just few years of exploitation. Paper presents a realization of damage repair.

[ pełny tekst ][ Budownictwo ogólne ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje