Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Analiza stanu technicznego hali Olivia po 40 latach użytkowania
Technical condition of the „Olivia” sport hall after 40 years of operational use
Dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska, ugalew@pg.gda.pl
Dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, zoltow@pg.gda.pl
Prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko, jziolko@pg.gda.pl
Dr inż. Dariusz Kowalski, kowdar@pg.gda.pl
Dr inż. Aleksander Perliński, alper@pg.gda.pl
Mgr inż. Tomasz Białek, tbialek@pg.gda.pl
Mgr inż. Krzysztof Dobiszewski, dobiszewski@post.pl
Mgr inż. Mikołaj Miśkiewicz, mmisk@pg.gda.pl
Mgr inż. Michał Nowicki, mnowicki@pg.gda.pl

Politechnika Gdańska

Streszczenie
W artykule przedstawiono stan techniczny konstrukcji hali „Olivia” w Gdańsku. Obiekt ten, wybudowany 40 lat temu, znajduje się obecnie w stanie przedawaryjnym. Stalowe, sprężone dźwigary dachowe są unikalnym, nie tyko w skali kraju, rozwiązaniem konstrukcyjnym. Przeprowadzono szczegółowy przegląd techniczny całego obiektu, nie wyłączając kanałów kablowych. Z uwagi na nietypowy schemat statyczny dźwigarów dachowych wykonano 2 różne, przestrzenne modele MES konstrukcji dachu, celem weryfikacji sił wewnętrznych w prętach dźwigarów kratowych. Dalsza, bezpieczna eksploatacja obiektu wymaga pilnego przeprowadzenia remontu obiektu.
Abstract
Technical condition of the „Olivia” Hall in Gdańsk is presented in the paper. The Hall, built 40 years ago, is close to failure. Steel, prestressed truss girders of the roof structure are the only existing example of this type of structure. Detailed, technical inspection of the structure was carried on including an inspection of the prestressing cable channels. Due to the atypical static of the roof structure, two different, three-dimensional FEM models were created to verify the magnitudes of the internal forces in the truss members. Further, safe exploitation of the hall is possible, but the repair of the roof structure is urgently demanded.

[ pełny tekst ][ Budownictwo ogólne ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje