Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Katastrofa budowlana w klubie sportowo rekreacyjnym w Białymstoku
Construction catastrophein a sports club in Białystok
Dr inż. Piotr Dunaj, biuro@duna.pl

Politechnika Białostocka

Streszczenie
Katastrofa budowlana w klubie sportowo rekreacyjnym miała miejsce w pomieszczeniu basenowym przy ul. Warszawskiej 79A w Białymstoku. Wydarzyła się ona w dniu 1.08.2004 roku. W wyniku katastrofy doszło do zawalenia się stropu podwieszonego, nazywanego popularnie sufitem podwieszonym. Zdarzenie to miało miejsce podczas zajęć rekreacyjnych z grupą dziecięcą w basenie. W wyniku zawalenia się stropu podwieszonego nad całą powierzchnią basenu doszło do sytuacji, w której część dzieci znalazło się pod wodą. Natychmiastowa akcja podjęta przez instruktorów pozwoliła na wyciągnięcie dzieci z wody i spod zawalonego stropu. Szczęśliwie nie doszło do tragicznego wypadku z dziećmi. Jedynie zniszczeniu uległa większość stropu podwieszonego. Celem ekspertyzy było ustalenie przyczyn zawalenia się stropu podwieszonego nad basenem.
Abstract
The catastrophe in the sports club took place in a pool room at ul. Warszawska 79A in Białystok. It happened on 1.08.2004. The hanged ceiling collapsed during a class with a group of children. As a result of the collapse some children went underwater. An immediate rescue action of the istructors allowed to remove the children from water and from underneath the ceiling. Luckily no tragedy took place. Part of the celining was destroyed. The aim of the expertise was to establish the reasons for the collapse of the ceiling over the pool.

[ pełny tekst ][ Budownictwo ogólne ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje