Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Zagrożenia starych budynków w sąsiedztwie nowej zabudowy
The threat of old buildings security in neighbourhood of new buildings
Dr inż. Marek Wesołowski, wesolow@pg.gda.pl

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Politechnika Gdańska

Streszczenie
W pracy, na przykładzie jednego z budynków mieszkalnych, przedstawiono zagrożenia na jakie narażone są stare obiekty w zwartej zabudowie śródmiejskiej, podczas prowadzenia w ich sąsiedztwie prac budowlanych, którym często towarzyszą głębokie wykopy. Powoduje to powstawanie licznych uszkodzeń, uniemożliwiających ich prawidłową eksploatację lub stanowiących nawet zagrożenie bezpieczeństwa.
Abstract
The danger of old buildings during raising in its neighbourhood new objects is presented in the paper. Construction work, especjally deep excavations cause in existing structures numerous defects making often proper use of damaged buildings impossible.

[ pełny tekst ][ Budownictwo ogólne ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje