Awarie Budowlane 2009
Streszczenie referatu

Diagnostyka zabytkowej synagogi w Bydgoszczy
Technical evaluation of the historic building of the synagogue in Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, podhorec@utp.edu.pl
Dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka, justynas@utp.edu.pl
Dr inż. Magdalena Dobiszewska, magdalena.dobiszewska@utp.edu.pl
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Mgr inż. Maciej Izdebski, izdebski.m@gmail.com
KONTBUD, Sp. z o. o. w Bydgoszczy

Streszczenie
Rozważany jest zabytkowy obiekt Synagogi w Bydgoszczy wybudowany w stylu klasycystycznym w drugiej połowie XVIII wieku. Obecnie obiekt znajduje się w katastrofalnym stanie technicznym. W zakres pracy wchodziła różna problematyka obejmująca historię obiektu Synagogi, studia dotyczące pierwotnego wyglądu i kształtu tego obiektu, opis architektoniczno-budowlany oraz badania, pomiary, analizę i ocenę stanu technicznego (m.in. inwentaryzacja budowlana, inwentaryzacja i opis uszkodzeń, odkrywki fundamentów, pomiary zawilgocenia i zasolenia ścian, ocena mikologiczna). Ostatecznie sformułowano wnioski końcowe z zaleceniami technicznymi.
Abstract
The case building is the historic, classical style Synagogue in Bydgoszcz. The building was constructed and completed in the second part of the 18th century. Currently, the structure is in severe condition with major cracks and damages. The scope of the technical evaluation covers various topics related to the description of the history and original appearance and shape of the building, its architectural and structural description, as well as, various surveys, measurements, inspections, analysis and evaluation of the technical condition, including: structural survey, detail description of damages, foundation inspection, moisture and salts content in walls and fungi presence evaluation. Final conclusion and recommendations are formulated and presented in the paper.

[ pełny tekst ][ Budownictwo ogólne ][ spis referatów ][ powrót ][ drukuj ]

Awarie Budowlane 2009
26-29 maja, 2009, Międzyzdroje